หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์หารือ กูเกิ้ลไทยแลนด์ ขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรม
สำนักศิลป์หารือ กูเกิ้ลไทยแลนด์ ขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:10:31

สำนักศิลป์หารือ กูเกิ้ลไทยแลนด์ ขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรม

          ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือและขับเคลื่อนการดำเนินงานเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสวนสุนันทาผ่านช่องทาง Google Arts and Culture โดยมีผู้บริหารและบุคลากรร่วมประชุมหารือกับผู้แทนของ บริษัท Google (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วยนายจิระวัฒน์  ภูมิศรีแก้ว หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ และคณะทำงานคือ หม่อมหลวงเทพฉัตร สวัสดิวัตน์ และนายชวิน สระบัว

          การหารือในครั้งนี้เพื่อสรุปแนวทางในการดำเนินงานเผยแพร่เรื่องราวทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา ในลักษณะนิทรรศการอออนไลน์ ผ่าน Google Arts and Culture โดยในระยะแรกจะได้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอันได้แก่ สวนสุนันทาราชสำนักฝ่ายในยุคสุดท้าย ศาสตร์แห่งดอกไม้ในราชสำนักฝ่ายใน และ ภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ ซึ่งทั้ง ๓ เรื่อง จะเป็นเนื้อหานำร่องสำหรับการนำเสนอ และจะได้ขยายผลไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้และวัฒนธรรมภูมิปัญญาของสวนสุนันทาในด้านอื่นๆ ในระดับนานาชาติต่อไป