หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > มอบกระเช้าที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในนามของสำนักฯ ณ สำนักงานอธิการบดี
มอบกระเช้าที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในนามของสำนักฯ ณ สำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:10:01

          ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนัก และรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรทุกฝ่าย กราบอำนวยพร และมอบกระเช้าที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในนามของสำนักฯ  ณ สำนักงานอธิการบดี