หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมดีๆ ที่น่าสนใจจาก... สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กิจกรรมดีๆ ที่น่าสนใจจาก... สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-03-15 11:15:20

กิจกรรมดีๆ ที่น่าสนใจจาก...

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

          ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี ชิงเงินรางวัลว่า ๑๕,๐๐๐ บาท วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ฟรี แพ็กเกจท่องเที่ยว ทอดน่อง...ล่องเรือ ลุ้นรับรางวัล บัตรกำนัลรับประทานอาหาร

สยาม - โปรตุเกส บ้านสกุลทอง ชุมชนกุฎีจีนเขตธนบุรี กรุงเทพฯ และรางวัลพิเศษอีกมากมาย

.

สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ตั้งแต่บันี้ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์

ได้ที่ : https://bit.ly/3uaD849

.

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

.

เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/

เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru

โทรศัพท์ : ๐๘๑ ๐๑๓ ๔๔๓๐ : คุณลูกตาล

๐๙๘ ๙๐๙ ๘๕๖๑ : คุณต้น