หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์หารือเซ็นทรัล เตรียมเผยแพร่อาหารตำรับสวนสุนันทา
สำนักศิลป์หารือเซ็นทรัล เตรียมเผยแพร่อาหารตำรับสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:09:24

สำนักศิลป์หารือเซ็นทรัล เตรียมเผยแพร่อาหารตำรับสวนสุนันทา

           ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฯ ได้หารือร่วมกับ ตัวแทนจาก Central Pattana Public Company Limited นำโดย คุณภัสรรัตน์ เดชธนะสุนทร ผู้จัดการ งานธุรกิจพันธมิตร ณ ห้องประชุมอาคารสายสุทธานภดล เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเผยแพร่อาหารชาววังตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕ ผู้ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลห้องเครื่อง ปรุงพระกระยาหารถวายรัชกาลที่ ๕ ตราบจนสิ้นรัชกาล ซึ่งถือเป็นการสืบสานและเผยแพร่ตำรับอาหารชาววังสวนสุนันทา และยังเป็นอีกช่องทางสำคัญที่ทำให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาท และศักยภาพความเป็นวังของสวนสุนันทาได้อย่างชัดเจน