หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผอ.สำนักศิลป์เข้าร่วมประชุมการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ผอ.สำนักศิลป์เข้าร่วมประชุมการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:09:14

ผอ.สำนักศิลป์เข้าร่วมประชุมการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

          ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ - อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ภายใต้การดำเนินงานโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          การประชุมในครั้งนี้เป็นการรับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้ชื่องาน “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน”  ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  ซึ่งมีสถาบันการศึกษา กว่า ๘๐ แห่ง ทั่วประเทศ ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้  โดยทางสำนักศิลปะฯ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการนำความเป็นวังสวนสุนันทาไปเผยแพร่ในรูปแบบของนิทรรศการเคลื่อนที่ พร้อมด้วยการแสดงจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ไปเผยแพร่ในครั้งนี้ด้วย

          งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเสน่ห์อยู่ภายในตัวเองที่จะดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้าน นาฏศิลป์ คีตศิลป์และวิจิตรศิลป์ เดิมใช้ชื่อว่า “งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย” (ครั้งที่ 1 – 5) ซึ่งต่อมาเมื่อมีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ “งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ตั้งแต่ครั้งที่ 6   และเปลี่ยนเป็น “งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา”  จนถึงปัจจุบัน