หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ประชุมหารือ บูรณะอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา
สำนักศิลป์ประชุมหารือ บูรณะอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:08:28

สำนักศิลป์ประชุมหารือ บูรณะอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา

          วันนี้ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔) อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมหารือร่วมกับบริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดแสดงอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา ที่ตั้งอยู่ใต้เนินพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต โดยการบูรณะปรับปรุงในครั้งนี้เป็นไปตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง ตามหลักวิธีการอนุรักษ์โบราณสถาน เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นนิทรรศการในรูปแบบ “พิพิธภัณธ์มีชีวิต” (Living Museum) ผ่านการจัดแสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ผสมผสานสื่อมัลติมีเดียให้เกิดรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงสาธารณชนสำนักศิลป์ประชุมหารือ บูรณะอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา . วันนี้ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔) อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2021