หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ประชุมหารือ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์
สำนักศิลป์ประชุมหารือ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:03:37

สำนักศิลป์ประชุมหารือ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์

          วันนี้ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔) อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมหารือร่วมกับ DD SUPREME CO.LTD. เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการของ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต โดยการบูรณะปรับปรุงในครั้งนี้เป็นไปตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง ตามหลักวิธีการอนุรักษ์โบราณสถาน เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นนิทรรศการในรูปแบบ “พิพิธภัณธ์มีชีวิต” (Living Museum) ผ่านการจัดแสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ผสมผสานสื่อมัลติมีเดียให้เกิดรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงสาธารณชน
สำนักศิลป์ประชุมหารือ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ . วันนี้ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔) อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันพุธที่ 17 มีนาคม 2021