หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-05-27 11:59:33

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย

"สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์   ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคคลต้นแบบในการใส่ผ้าไทยอีกหนึ่งท่าน ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้หันมาสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์   เปิดเผยว่า การรณรงค์แต่งกายผ้าไทยในมหาวิทยาลัยนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนและ สืบสานเอกลักษณ์ของชาติไทย ผ้าไทยถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน บ่งบอกความเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ้าทุกผืน เกิดจากการถักทอ การพิมพ์ลาย อย่างละเอียดละออ มีสีสัน บรรจงถ่ายทอดความงดงาม ด้วยลวดลายประดิษฐ์ที่เป็นเทคนิค การเล่าเรื่องในรูปแบบต่างๆ แตกต่างกัน  ตามพื้นถิ่น อีกทั้งยังก่อให้ชาวบ้านเกิดรายได้กระจายไปยังชุมชน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต จุนเจือครอบครัว เป็นวิถีชีวิตแบบไทยแต่เดิม ที่ว่างจากการทำนา สตรีจะทำงานทอผ้าเพื่อใช้เอง เป็นเอกลักษณ์   เล่าขานฟังกันมา ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปเพียงใด จากงานหัตถกรรมสู่อุตสาหกรรมในปัจจุบัน ความสง่างาม งามตาเมื่อสวมใส่ ยังคงอยู่ให้พบเห็นเสมอมา  

          เชิญชวนทุกท่าน ชาวสวนสุนันทา “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์” ร่วมกันสร้างเสน่ห์ให้ผ้าไทยให้ทรงคุณค่า เป็นที่รู้จัก เป็นที่นิยม ทุกยุคสมัย ให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป