หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักศิลป์ ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระวันสงกรานต์
สำนักศิลป์ ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระวันสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-04-29 13:13:06

สำนักศิลป์ ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระวันสงกรานต์

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนงานเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ (กิจกรรมตามตัวชี้วัดผลประเมินการปฏิบัติราชการ)

          กิจกรรมสรงน้ำเนื่องในวันสงกรานต์นี้ ได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ และสืบทอดประเพณีไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป