หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > คณะผู้สนใจประวัติศาสตร์ นำโดย นายจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา วิทยากรอิสระ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
คณะผู้สนใจประวัติศาสตร์ นำโดย นายจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา วิทยากรอิสระ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 13:57:09

          ๗ เมษายน ๒๕๖๔ - คณะผู้สนใจประวัติศาสตร์ นำโดย นายจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา วิทยากรอิสระ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล โดยมี อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ และนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นวังสวนสุนันทา ผ่านนิทรรศการจำลองพระจริยวัตรของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕ และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ซึ่งประกอบด้วย ห้องพระประวัติ , ห้องบรรทม , ห้องพระอัจฉริยภาพ , ห้องทรงพระอักษร , ห้องสรง และ ห้องเครื่องต้น ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของสวนสุนันทา

ผู้ต้องการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และ แหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๑๖๐๑๒๑๖