หน้าหลัก > ข่าว > > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-05-27 11:56:42

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          นางสิริพร ป้อมจัตุรัส รักษาการหัวหน้าสำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้หันมาสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

"ผ้าไทย อัตลักษณ์ไทย เชิดชูความเป็นไทย

ขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกท่าน ร่วมกันใส่ผ้าไทย “ผ้าไทย ใครๆๆก็ใส่ไม่เชยค่ะ”