หน้าหลัก > ข่าว > > กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-05-28 11:29:15

กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย

"สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้หันมาสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

          “ผมขอเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย เป็นแบบอย่างการอนุรักษ์มรดกและภูมิปัญญาของไทย ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคน “ผ้าไทยไม่ได้ให้แค่ความสวย เมื่อเราสวมแล้วจะรู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย” และขอเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยที่จะสวมผ้าไทยในชีวิตประจำวัน สวมผ้าไทยไปได้ทุกที่ไม่มีเชย มาแต่งกายด้วยผ้าไทยกันเถอะครับ”