หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > ๑๗ พฤษภาคม ครบรอบ ๘๔ ปีสวนสุนันทา
๑๗ พฤษภาคม ครบรอบ ๘๔ ปีสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-05-28 14:25:30

๑๗ พฤษภาคม ครบรอบ ๘๔ ปีสวนสุนันทา

          ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๐ กระทรวงธรรมการ ได้ประดิษฐานโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ไว้ที่ส่วนหนึ่งของ "สวนสุนันทา" เขตพระราชฐานของพระราชวังดุสิต เพื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถม (หญิง) หนึ่งเดียวของประเทศสยามในเวลานั้น จึงมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา และแผนกฝึกหัดครูประกาศนียบัตรครูประถม (ป.ป.) ตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นมา  จำเนียรกาลผ่านถึงปัจจุบันนี้  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เจริญยั่งยืนมาครบ ๘๔ ปี  ด้วยความภาคภูมิใจ และสำนึกในพระคุณของบุพการีชนทุกท่านด้วยความเคารพและภาคภูมิใจเสมอมา

/// ภาพหมู่ อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์  และส่วนหนึ่งของคณะอาจารย์โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๔๘๐

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : เรียบเรียง

สาลินี บุญสมเคราะห์ : ภาพประกอบ