หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > น้อมรำลึก ๑๔๑ ปี วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
น้อมรำลึก ๑๔๑ ปี วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 13:50:15

น้อมรำลึก ๑๔๑ ปี วันคล้ายวันทิวงคต

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตครบรอบ ๑๔๑ ปี (๓๑ พฤษภาคม) จากนั้น ได้เดินทางไปยังสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ที่ซึ่งประดิษฐานพระราชสริรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ และพระสริรางคาร สมเด็จเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรม จตุปัจจัย และทอดผ้าบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้การปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา  (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด