หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้บริหารสำนักศิลป์ขานรับนโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัย นำทีมบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
ผู้บริหารสำนักศิลป์ขานรับนโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัย นำทีมบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:39:41

ผู้บริหารสำนักศิลป์ขานรับนโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัย นำทีมบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

          อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ได้เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ณ เซนทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับตนเอง จนก่อให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่” (Herd Immunity) อันเป็นการช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต