หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > กองบริหารงานบุคคล เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
กองบริหารงานบุคคล เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-06-29 11:05:29

กองบริหารงานบุคคล เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          นางสาวจริยพร บัวระพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้หันมาสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ “ชุดทำงานสวยด้วยผ้าไทย”