หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > น้อมรำลึก ๙๒ ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
น้อมรำลึก ๙๒ ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:37:44

น้อมรำลึก ๙๒ ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา

           รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวาระครบรอบ ๙๒ ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ อาคารสายสุทธานภดล โดยได้ถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรม จตุปัจจัย และทอดผ้าบังสุกุล เพื่ออุทิศถวายแด่ พระวิมาดาเธอ ฯ พร้อมทั้งเจ้านายในสายราชสกุลยุคล สายราชสกุลลดาวัลย์ และเจ้านายที่เคยประทับอยู่ภายในสวนสุนันทา ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้การปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด