หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > เปิดแล้ว! สวนสุนันทาดิจิทัลมิวเซียมแห่งแรกในราชภัฏ
เปิดแล้ว! สวนสุนันทาดิจิทัลมิวเซียมแห่งแรกในราชภัฏ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:35:49

Google Arts and Culture

Suan Sunandha Online Exhibition Published

Now on Google Arts and Culture

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวนสุนันทา และงานด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Google Arts & Culture แหล่งรวบรวมผลงานศิลปะ โบราณวัตถุ และการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้คนจากทั่วทุกมุมโลกเข้าชมผลงานที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้อย่างเท่าเทียม

https://artsandculture.google.com/partner/suan-sunandha-rajabhat-university