หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ เผยแพร่มรดกวัฒนธรรม “ภาพเขียนสีน้ำ” แก่เยาวชนรุ่นใหม่
สำนักศิลป์ เผยแพร่มรดกวัฒนธรรม “ภาพเขียนสีน้ำ” แก่เยาวชนรุ่นใหม่

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:34:39

สำนักศิลป์ เผยแพร่มรดกวัฒนธรรม

“ภาพเขียนสีน้ำ” แก่เยาวชนรุ่นใหม่

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ได้ร่วมกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “ภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ” มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของสวนสุนันทา ให้กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ จำนวน ๒๐๐ คน ในรายวิชา ทัศนศิลป์เพื่อศิลปะการแสดง การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดง และการแต่งหน้าเพื่อการแสดงและบอดี้เพ้นท์ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “SSRU FROLA PROJECT 2021” ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้ถึงความเป็นมา และต้นกำเนิดของภาพเขียนสีน้ำ ที่คุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นกว่า ๑๓๑ ภาพ และได้ถูกเก็บรักษา และจัดแสดงอยู่ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล โดยความรู้ต่างๆ เหล่านี้ นักศึกษาจะสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดงของตนเองต่อไป ติดตามชมการต่อยอดผลงานของนักศึกษาได้ในงาน Costume Design and Body Painting 2021 By SSRU THEATRE ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔