หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > อบรมบุคลิกภาพ ดร.บุ๋ม ปนัดดา สุดปัง!! นักศึกษาแห่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน
อบรมบุคลิกภาพ ดร.บุ๋ม ปนัดดา สุดปัง!! นักศึกษาแห่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:33:12

อบรมบุคลิกภาพ ดร.บุ๋ม ปนัดดา สุดปัง!!

นักศึกษาแห่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน

           เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การอำนวยการโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "Best Personality Development" "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ" โดย ดร.บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นักแสดง พิธีกร และนางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2543

          กิจกรรมดังกล่าวเป็นรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ในเรื่อง "Best Personality Development" ที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องบุคลิกภาพและการพูด การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง นอกจากนี้ ยังได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของ "องค์ความรู้สวนสุนันทา" ซึ่งเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสวนสุนันทาตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่นักศึกษา สามารถเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราวให้คนภายนอกได้ทราบถึงเรื่องราวของสวนสุนันทาต่อไป