หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > เบื้องหลังการถ่ายทำ "ผอบใบตอง" ประณีตศิลป์แห่งราชสำนักฝ่ายใน
เบื้องหลังการถ่ายทำ "ผอบใบตอง" ประณีตศิลป์แห่งราชสำนักฝ่ายใน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 11:32:21

เบื้องหลังการถ่ายทำ "ผอบใบตอง"

ประณีตศิลป์แห่งราชสำนักฝ่ายใน

          เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม พร้อมทีมงาน BiggyPhoto และทีมงานสำนักศิลปะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวีดิทัศน์สร้างความรู้ในงานฝีมือชาววัง เรื่อง “งานศิลปะใบตองในวิถีชีวิตสังคมไทย” ในฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ Google Arts and Culture เฟส ๒ ที่จะเผยแพร่ในปลายปีนี้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ขจร อิศราสุชีพ อาจารย์พิเศษ จากสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล พระนคร ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาอันทรงคุณค่านี้

          วีดิทัศน์ดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมเผยแพร่ความรู้ และเรื่องราวที่เป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของไทยที่วิจิตรงดงามให้ออกไปสู่สายตาชาวโลก โปรดติดตามชม เร็วๆนี้