หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์นำเสนอมรดกล้ำค่าของสวนสุนันทา ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๔ THAILAND MUSEUM EXPO 2021
สำนักศิลป์นำเสนอมรดกล้ำค่าของสวนสุนันทา ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๔ THAILAND MUSEUM EXPO 2021

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-11 11:05:19

สำนักศิลป์นำเสนอมรดกล้ำค่าของสวนสุนันทา

ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๔

THAILAND MUSEUM EXPO 2021

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชม พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๔ : THAILAND MUSEUM EXPO 2021 ซึ่งในปีนี้ได้นำเสนอในรูปแบบดิจิทัลมิวเซียม ภายใต้การดำเนินงานโดย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

          งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทยในครั้งนี้ สำนักศิลปะฯ ได้นำมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของสวนสุนันทามานำเสนอ อาทิ พัดรัตนกรัณฑ์ ฝีมือการออกแบบของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ส่วนการปักเป็นฝีมือของคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ , ภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ เป็นภาพเขียนดอกไม้ด้วยสีน้ำลงบนกระดาษในลักษณะการถ่ายทอดความงามแบบเหมือนจริง(Realistic) โดยคุณข้าหลวงในตำหนักพระวิมาดาเธอฯ , อาหารชาววังตำรับพระวิมาดาเธอฯ พระภารกิจสำคัญของพระวิมาดาเธอฯ โดยได้รับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมห้องเครื่องหลวงตลอดสมัยรัชกาลที่ ๕ จนเป็นที่ยอมรับถึงการปรุงแต่งรสชาติและความสร้างสรรค์ในสำรับอาหาร , การแต่งกายโขนละคร การแต่งกายยืนเครื่อง เครื่องแสดงฐานะ ลักษณะ และชาติกำเนิดของตัวละคร โดยเลียนแบบมาจากเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์จึงถือได้ว่าเครื่องแต่งการโขนเป็นการสร้างสรรค์ประเภทหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความประณีต วิจิตร และความงดงามของงานศิลป์ไทย และ การแต่งกายเจ้านายฝ่ายใน การจัดแสดงที่สะท้อนถึงค่านิยมและความเชื่อของการแต่งกายของเจ้านายฝ่ายในซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นต้นแบบของการแต่งกายของสตรีในระยะเวลาหนึ่ง

          นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมนิทรรศการ นวัตกรรมที่โดดเด่นของพิพิธภัณฑ์เครือข่าย กว่า ๒๐ แห่ง ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านระบบเครือข่ายของกรมศิลปากร

ติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.finearts.go.th/museumexpo2021/museum-1.html