หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ต้อนรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะผู้เกษียณอายุราชการ
ต้อนรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-10-11 09:50:35

          ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ – อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ  ได้ให้การต้อนรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อจัดพิธีมุทิตาจิตมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณที่คณาจารย์และบุคลากรได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อมหาวิทยาลัยจนสำเร็จประโยชน์ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล