หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สวนสุนันทา ผนึกกำลัง อว. ชวนเปิดมุมมองใหม่ กับ กระแส “ชฏา POP COOLTURE”
สวนสุนันทา ผนึกกำลัง อว. ชวนเปิดมุมมองใหม่ กับ กระแส “ชฏา POP COOLTURE”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-10-11 10:17:11

สวนสุนันทา ผนึกกำลัง อว. ชวนเปิดมุมมองใหม่

กับ กระแส “ชฏา POP COOLTURE”

          วันนี้ (๒ ตุลาคม ๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งได้เดินทางมาร่วมงานเสวนาออนไลน์ Mini Talk mini Trend เรื่อง  “ชฎา Pop Coolture” ผ่านทาง Facebook Live : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Facebook  :  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้การดำเนินงานโดย วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (TASSHA) , กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

          งานเสวนาในครั้งนี้ กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ชฎา” ที่เกิดจากการใส่ชฎาของนักร้องดังระดับโลก “LISA” ทำให้เกิดกระแสการตื่นตัวของสังคมที่หันมาสนใจชฎา หรือศิราภรณ์ของไทย จนกระทั่งกลายเป็น Pop Culture หรือวัฒนธรรมประชานิยม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา รักษาการคณบดี วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้เสวนาปรากฏการณ์พลวัตทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารกระทรวง อว. เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19