หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลป์ประชุมเตรียมงานกฐินพระราชทาน ร่วมกับวัดไผ่ล้อมและวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
สำนักศิลป์ประชุมเตรียมงานกฐินพระราชทาน ร่วมกับวัดไผ่ล้อมและวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 15:57:18

สำนักศิลป์ประชุมเตรียมงานกฐินพระราชทาน

ร่วมกับวัดไผ่ล้อมและวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

          ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ - อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมประชุมกับ พระอรรถโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง , พระครูสังฆรักษ์เอกรินทร์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม , นางสาวปรารถนา  มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และ นางสาวสุภาพร  วัชรคุปต์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จังหวัดจันทบุรี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔