หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลปะจัดกิจกรรม “สุนันทารำลึก” วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
สำนักศิลปะจัดกิจกรรม “สุนันทารำลึก” วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 15:51:09

“สุนันทารำลึก” วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

          วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งเริ่มด้วยประธานและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรต่างๆ วางพานพุ่มถวายสักการะ จากนั้น พระมหาราชครูพิธี ศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) หัวหน้าคณะพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์แห่งเทวสถาน ได้ประกอบพิธีอ่านโองการบูชาบวงสรวง ณ มณฑลพิธีเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ จบแล้วสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) จัดการแสดงรำถวายสักการะ

          จากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ๑๐ รูป อันมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานสงฆ์ สดับปกรณ์ถวาย แล้วเจริญพระพุทธมนต์ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรมดอกไม้ธูปเทียน พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลถวายและรับพร ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้การปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด