หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี
วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-12 15:54:45

วันปิยมหาราช

          ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"