หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมบุคลากรร่วมงานพิธีเปิดเซ็นทรัล อยุธยา Capital of Wonders
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมบุคลากรร่วมงานพิธีเปิดเซ็นทรัล อยุธยา Capital of Wonders

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 15:25:26


สวนสุนันทา ร่วมงานพิธีเปิดเซ็นทรัล อยุธยา Capital of Wonders

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา แลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะฯ ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตราการคุมเข้มขั้นสูงสุด เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ SAFE PLUS +

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การดำเนินงานโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จับมือกับพันธมิตร Central Pattana ร่วมกันจัดงาน "อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง" เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเซ็นทรัล อยุธยา (๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๔)

ผู้สนใจสามารถเปิดประสบการณ์”อัศจรรย์” ที่เซ็นทรัล อยุธยา ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป