หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > น้องมะลิ-น้องกะทิ ร่วมทำ "ขนมจีบไทย"
น้องมะลิ-น้องกะทิ ร่วมทำ "ขนมจีบไทย"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:23:47

น้องมะลิ-น้องกะทิ ร่วมทำ "ขนมจีบไทย"

ในงาน "อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง"

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วม ชม ชิม ช้อปได้

ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

ณ เซ็นทรัล อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา