หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > คณะครุศาสตร์ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
คณะครุศาสตร์ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-12 15:53:15

คณะครุศาสตร์ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          นางรวินันท์ พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงาน คณะครุศาสตร์ บุคลากรต้นแบบในการแต่งกายผ้าไทย ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ส่งเสริมความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย “ผ้าไทยใครใส่ก็สวย” สมัยก่อนใครใส่ชุดผ้าไทยมักถูกมองว่าเชย แต่สมัยนี้มีการพัฒนาการออกแบบตัดเย็บผ้าไทยให้มีรูปทรงทันสมัย หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งลายทอของผ้าก็มีการพัฒนาให้มีลวดลายที่ทันสมัย สวยงาม ทำให้ยุคนี้ใครใส่ผ้าไทยก็สวยทุกเพศ ทุกวัย เราจึงเห็นคนนิยมใส่ผ้าไทยมากขึ้น นอกจากนี้ ความหลากหลายของผ้าไทยแต่ละภูมิภาคยังแสดงถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีกด้วย

          นอกจากความสวยงามที่เราได้สัมผัสทางสายตาเมื่อได้เห็นผู้คนสวมใส่ผ้าไทยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นให้มีการสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทย เราจึงมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดการทอผ้าไทยจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงรุ่นเราในยุคปัจจุบันให้ได้มีผ้าไทยได้สวมใส่เป็นเอกลักษณ์ของเราชาวไทย

          ด้วยเส้นใย สีและลายผ้าที่โดดเด่นของผ้าไทยทุกพื้นถิ่นมีเอกลักษณ์ของตัวเอง เมื่อเราเห็นใครใส่ชุดผ้าไทย ไม่ว่าจะรูปร่างอย่างไร เพศใด วัยใด เราจะรู้สึกว่าผู้สวมใส่สวยงามทุกคน จึงขอเชิญชวนชาวสวนสุนันทาทุกท่านสวมใส่ผ้าไทย (ผ้าไทยใครใส่ก็สวย)