หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สวนสุนันทา ยกสำรับอาหารชาววัง ร่วมงาน"อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง" ณ เซ็นทรัล อยุธยา Capital of Wonders
สวนสุนันทา ยกสำรับอาหารชาววัง ร่วมงาน"อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง" ณ เซ็นทรัล อยุธยา Capital of Wonders

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 15:11:41

สวนสุนันทา ยกสำรับอาหารชาววัง

ร่วมงาน"อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง"

ณ เซ็นทรัล อยุธยา Capital of Wonders

          ร่วม ชม ชิม ช้อป อาหารชาววังในตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ผู้กำกับดูแลห้องเครื่องต้น ทำอาหารถวายพระพุทธเจ้าหลวงตราบจนสิ้นรัชกาล จนได้รับการกล่าวขานว่า ทรงเป็น "เอตทัคคะทางด้านการทำกับข้าว" อาทิ น้ำพริกลงเรือ ข้าวปิ้ง ข้าวงบเป็ด แกงรัญจวน ข้าวทอด หมี่กรอบ ทับทิมลอยแก้ว ขนมโบราณ และอื่นๆ อีกมากมาย

ในงาน "อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง" ซึ่งเป็นตัวแทนของอาหารชาววังตำรับกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเซ็นทรัลอยุธยา Capital of Wonders แลนด์มาร์กใหม่ของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ เซ็นทรัล อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา