หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สวนสุนันทา ร่วมงานพิธีเปิด เซ็นทรัล อยุธยา Capital of Wonders
สวนสุนันทา ร่วมงานพิธีเปิด เซ็นทรัล อยุธยา Capital of Wonders

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 15:11:17

สวนสุนันทา ร่วมงานพิธีเปิด

เซ็นทรัล อยุธยา Capital of Wonders

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา แลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะฯ ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การดำเนินงานโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จับมือกับพันธมิตร Central Pattana ร่วมกันจัดงาน

"อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง" เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเซ็นทรัล อยุธยา (๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๔)

ผู้สนใจสามารถเปิดประสบการณ์”อัศจรรย์” ที่เซ็นทรัล อยุธยา ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป