หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จับมือ Central Pattana ร่วมกันจัดงาน เผยแพร่วัฒนธรรมชาววัง ณ เซ็นทรัล อยุธยา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จับมือ Central Pattana ร่วมกันจัดงาน เผยแพร่วัฒนธรรมชาววัง ณ เซ็นทรัล อยุธยา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 15:10:05

สวนสุนันทา เผยแพร่วัฒนธรรมชาววัง

ณ เซ็นทรัล อยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การดำเนินงานโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 ได้จับมือพันธมิตร Central Pattana ร่วมกันจัดงาน

"อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง" เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเซ็นทรัล อยุธยา โดยสำนักศิลปะฯ ได้นำนิทรรศการ อาหารชาววัง ตำรับพระวิมาดาเธอฯ เรื่องราวความเป็นมาและอัจฉริยภาพทางด้านการทำอาหารของพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕ ผู้กำกับดูแลห้องเครื่องต้น ทำอาหารถวายพระพุทธเจ้าหลวงตราบจนสิ้นรัชกาล จนได้รับการกล่าวขานว่า ทรงเป็น "เอตทัคคะทางด้านการทำกับข้าว"

พร้อมกันนี้ยังได้นำเสนองานสาธิตการปรุงเครื่องว่างอย่างสำนักพระวิมาดาเธอฯ "ขนมจีบตัวนก" ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทั้งอาหารปากและอาหารตา ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และแสดงงานหัตถศิลป์ผ่านศาสตร์การแกะสลักผักและผลไม้ โดยนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ยังได้นำอาหารชาววังในตำรับพระวิมาดาเธอฯ อาทิ น้ำพริกลงเรือ ข้าวปิ้ง ข้าวงบเป็ด แกงรัญจวน ข้าวทอด หมี่กรอบ ทับทิมลอยแก้ว และอื่นๆ อีกมากมาย ในฐานะอาหารตำรับกรุงรัตนโกสินทร์ไปให้กับชาวกรุงศรีอยุธยาได้ลิ้มลอง

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วม ชม ชิม ช้อปได้ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ เซ็นทรัล อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา