หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญพบกับ นิทรรศการ อาหารชาววัง ตำรับพระวิมาดาเธอฯ ในงาน "อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง"
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญพบกับ นิทรรศการ อาหารชาววัง ตำรับพระวิมาดาเธอฯ ในงาน "อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:22:54

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญพบกับ 

นิทรรศการ อาหารชาววัง ตำรับพระวิมาดาเธอฯ ในงาน "อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง"

พร้อมชมงานสาธิต ศาสตร์การแกะสลักผักและผลไม้ และการปรุงเครื่องว่าง

 "ขนมจีบไทย" ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทั้งอาหารปากและอาหารตา


ร่วม ชม ชิม ช้อป อาหารชาววังในตำรับพระวิมาดาเธอฯ อาทิ น้ำพริกลงเรือ ข้าวปิ้ง ข้าวงบเป็ด แกงรัญจวน ข้าวทอด หมี่กรอบ ทับทิมลอยแก้ว และอื่นๆ อีกมากมาย

ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

ณ เซ็นทรัล อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา