หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > เกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวาระครบรอบ ๑๖๑ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ
เกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวาระครบรอบ ๑๖๑ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 13:24:42

เกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

เนื่องในวาระครบรอบ ๑๖๑ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระราชธิดาพระองค์แรก

          ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๑ พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ประสูติพระราชธิดาพระองค์แรกของพระองค์ โดยเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ ๒๑ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้มีพระตำหนิเด่นชัด คือ มีติ่งที่พระกรรณข้างขวามาแต่แรกประสูติ จึงพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทัศนียลักษณ์ อัครวรราชกุมารี