หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์” เชิญ ๓ กูรูดัง ด้านวัฒนธรรมและการแต่งกาย ร่วมตัดสินรางวัล
“สวนสุนันทา พัสตราภรณ์” เชิญ ๓ กูรูดัง ด้านวัฒนธรรมและการแต่งกาย ร่วมตัดสินรางวัล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 15:08:26

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมตัดสินการแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์”

เชิญ ๓ กูรูดัง ด้านวัฒนธรรมและการแต่งกาย ร่วมตัดสินรางวัล

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ ภายใต้ชื่อ “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์” เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของความเป็นชาวสวนสุนันทา รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมสืบสาน รักษา วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ดํารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งยังเชื่อมโยงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้สอดคล้องไปกับวิถีชีวิตปัจจุบัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมการแต่งกายผ้าไทย สำนักศิลปะฯ จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยดีเด่นถึง ๕ รางวัล โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิถึง ๓ ท่าน มาเป็นกรรมการตัดสิน คือ 

          รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา ประธาน บริษัท. กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น พิธีกรรายการวิทยุโทรทัศน์ชื่อดัง ผู้เป็นนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ นักวิทยุโทรทัศน์ และนักวิชาการแนวหน้าของเมืองไทย

          ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองคำพระราชทานจากพระหัตถ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และรางวัลนาฏราช สาขาเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม ละคร ศรีอโยธยา 

          คุณหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล ผู้ออกแบบชุดประจำชาติ Tuk Tuk Thailand (2015) และ Jewel of Thailand (2016) นักออกแบบอิสระ (คอสตูม, แฟชั่น, เครื่องประดับ, สินค้าไลฟ์สไตล์) ที่ปรึกษาด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเป็นดีไซเนอร์/ผู่ก่อตั้ง แบรนด์ CI-NE-MA

          บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่านใดจะสามารถคว้ารางวัลการแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์” มาครอบครอง โปรดติดตามผลได้ เร็วๆ นี้