หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-04 10:54:52

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๗.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา