หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมขอพรปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมขอพรปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 15:04:53

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ร่วมขอพรปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมสวัสดีปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕