หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมขอพรปีใหม่ พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ
ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมขอพรปีใหม่ พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 14:13:45

ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมขอพรปีใหม่ พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ

          อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยทีมผู้บริหารเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักศิลปะฯ พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยเลขาธิการและกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย และอดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕