หน้าหลัก > ข่าว > > ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มรภ.สวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มรภ.สวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-06 10:30:44

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มรภ.สวนสุนันทา
เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          นางสาววิภารัตน์ ไชยภักดี นักวิชาการพัสดุ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ส่งเสริมความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย

“เป็นคนไทยจงภูมิใจความเป็นไทย ร่วมรณรงค์ให้สวมใส่ ภูษาไทยที่สร้างสรรค์”