หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > คณะกรรมการประจำสำนักฯ วางแผนเชิงรุก สนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประจำสำนักฯ วางแผนเชิงรุก สนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 14:06:42

คณะกรรมการประจำสำนักฯ วางแผนเชิงรุก
สนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

          ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมประจำสำนักฯ โดยมี อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม