หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > เตรียมพบกับ Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace Arts Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
เตรียมพบกับ Museum Night 2021 พาเหรดงานศิลป์ – Palace Arts Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:21:32

เตรียมพบกับ Museum Night 2021

พาเหรดงานศิลป์ – Palace Arts

Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

       สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญพบกับพาเหรดงานศิลป์ด้านสถาปัตยกรรมแห่งราชสำนักสวนสุนันทา (Palace Arts) Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา ผ่านกิจกรรมงานเสวนา เรื่อง “สถาปัตยกรรมแห่งราชสำนัก วิถีวัฒนธรรม และความแปรเปลี่ยน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สดภิบาล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม พร้อมสื่อความรู้ ในงาน Night at the Museum 2021 ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง Facebook Live : @ArtsandCultureSSRU เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

       สถาปัตยกรรมแห่งราชสำนัก เปรียบเสมือนจดหมายเหตุเรื่องราววิถีวัฒนธรรมของผู้คนในยุคหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ตลอดจนความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมภายนอก ที่ก่อให้เกิดการผสมผสานทางสถาปัตยกรรม ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบให้กับงานสถาปัตยกรรมไทย กลายเป็นมรดกวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และพัฒนาต่อไปในอนาคต