หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > Ep.1 “สถาปัตยกรรมแห่งราชสำนัก วิถีวัฒนธรรม และความแปรเปลี่ยน”
Ep.1 “สถาปัตยกรรมแห่งราชสำนัก วิถีวัฒนธรรม และความแปรเปลี่ยน”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:20:21

       สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญพบกับพาเหรดงานศิลป์ด้านสถาปัตยกรรมแห่งราชสำนักสวนสุนันทา (Palace Arts) Ep.1 ศิลปสถาปัตย์สวนสุนันทา ผ่านกิจกรรมงานเสวนา เรื่อง “สถาปัตยกรรมแห่งราชสำนัก วิถีวัฒนธรรม และความแปรเปลี่ยน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สดภิบาล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ในงาน Night at the Museum 2021

      สถาปัตยกรรมแห่งราชสำนัก เปรียบเสมือนจดหมายเหตุเรื่องราววิถีวัฒนธรรมของผู้คนในยุคหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ตลอดจนความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมภายนอก ที่ก่อให้เกิดการผสมผสานทางสถาปัตยกรรม ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบให้กับงานสถาปัตยกรรมไทย กลายเป็นมรดกวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และพัฒนาต่อไปในอนาคต