หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมถ่ายทอด “โนราสวนสุนันทา” ผ่าน Thai PBS
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมถ่ายทอด “โนราสวนสุนันทา” ผ่าน Thai PBS

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 13:55:23

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ร่วมถ่ายทอด “โนราสวนสุนันทา” ผ่าน Thai PBS

เนื่องในโอกาสที่ “โนรา” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ซึ่งได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประเภทบุคคลอุทิศตนในการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะการแสดง โนราของภาคใต้ ได้ร่วมกันเผยแพร่ "โนรา" ผ่านรายการไทยบันเทิง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งได้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ (นาทีที่ ๓.๔๐ เป็นต้นไป) ผู้สนใจ สามารถติดตามสารคดีสั้นชุด “โนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” ได้อีกครั้งในรายการไทยบันเทิง จันทร์ – ศุกร์ สัปดาห์หน้าวันที่ ๒๐-๒๔ ธันวาคม เวลา ๑๐.๐๐ น.