หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลปะและวัฒนธรรมถ่ายภาพ “สำรับวรรณศิลป์” เตรียมเผยแพร่สู่ Google Arts and Culture เฟส ๓
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมถ่ายภาพ “สำรับวรรณศิลป์” เตรียมเผยแพร่สู่ Google Arts and Culture เฟส ๓

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 13:14:45

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมถ่ายภาพ “สำรับวรรณศิลป์”

เตรียมเผยแพร่สู่ Google Arts and Culture เฟส ๓

          บรรยากาศการถ่ายภาพสำรับอาหารชาววัง เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย ในงาน พาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts)  โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการถ่ายภาพย้อนรอยสำรับอาหารชาววังจากเอกสารและคำบอกเล่าในอดีต ภายใต้การอำนวยการโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม โดยการถ่ายภาพนั้นประกอบไปด้วย การจัดสำรับอาหารชาววัง อาหารในตำรับพระวิมาดาเธอฯ รวมถึง กรรมวิธีการปรุง“น้ำพริกลงเรือ” อย่างละเอียดทุกขั้นตอน พร้อมทั้งเคล็ดลับในการตำน้ำพริกกะปิ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ จนกระทั่งผสมผสาน คลุกเคล้ากับเครื่องเคียงต่างๆ กลายเป็นน้ำพริกลงเรือในที่สุด “น้ำพริกลงเรือ” ถือเป็นอาหารที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ โดยกำเนิดขึ้นที่สวนสุนันทา ถูกรังสรรค์โดย เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ ๕ ที่ปฏิบัติงานในห้องพระเครื่องต้นในราชสำนัก โดยมีพระวิมาดาเธอฯ เป็นผู้ดูแล ประกอบไปด้วยวัตถุดิบเพียงไม่กี่ชนิด อาทิ น้ำพริกกะปิ หมูหวาน ปลาดุกฟู แต่สามารถครองใจคนมาได้นับร้อยปี การถ่ายภาพดังกล่าวนั้น เป็นการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อเตรียมนำเสนอผ่านพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Google Arts and Culture ในระดับนานาชาติ  อันเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารด้วยภาษาและวรรณศิลป์ไทยอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถเข้าถึงผู้คนทั่วโลกได้อีกทางหนึ่งด้วย