หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ครัวไทย ขอเชิญเยาวชนที่สนใจเข้าร่วม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ครัวไทย ขอเชิญเยาวชนที่สนใจเข้าร่วม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:16:26

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ครัวไทย

ขอเชิญเยาวชนที่สนใจเข้าร่วม

.

          การแข่งขันทำอาหารระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ (SSRU We Chef's Thailand 1st) ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษา

มูลรวมกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท


#ขยายเวลาการรับสมัคร ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕