หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมด้านอาหารชาววัง เพื่อสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยผ่านงานวรรณศิลป์ ส่วนหนึ่งในงานพาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมด้านอาหารชาววัง เพื่อสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยผ่านงานวรรณศิลป์ ส่วนหนึ่งในงานพาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-27 10:22:35

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ร่วมกับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

เปิดรับสมัครนักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมด้านอาหารชาววัง

เพื่อสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยผ่านงานวรรณศิลป์

ส่วนหนึ่งในงานพาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) “อาหารชาววังสวนสุนันทา”


กิจกรรมการบรรยาย

วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

“พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา”

โดย นายชนะภพ วัณณโอฬาร (ภัณฑารักษ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)

.

วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

“การสร้างสรรค์คำประพันธ์ในสื่อร่วมสมัย”

โดย นายปิยนัฐ ธนะบุตร (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประพันธ์)

.

วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

“การกำกับการแสดงสำหรับสื่อสร้างสรรค์”

โดย คุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า (ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๓)

.

การสร้างสรรค์สื่อ หลังจากการเข้าร่วมฟังบรรยายแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการต้องจัดทำ Storyboard นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารชาววังและความงามทางวรรณศิลปซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมผลิตสื่อร่วมสมัยกับทีมงานมืออาชีพ และศิลปินระดับประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

https://forms.gle/Fr5ZbTnWwvUGkmAE6


#OACSSRU #สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย #สื่อสร้างสรรค์อาหารชาววัง #พาเหรดงานศิลป์ #PalaceArtsSSRU