หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย “การสร้างสรรค์คำประพันธ์ในสื่อร่วมสมัย”
สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย “การสร้างสรรค์คำประพันธ์ในสื่อร่วมสมัย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-27 10:21:48

สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย

“การสร้างสรรค์คำประพันธ์ในสื่อร่วมสมัย”

          พรุ่งนี้  (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมรับฟัง  “การสร้างสรรค์คำประพันธ์ในสื่อร่วมสมัย” โดย นายปิยนัฐ ธนะบุตร (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประพันธ์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมในงานพาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) “อาหารชาววังสวนสุนันทา” ผ่านทาง Facebook LIVE : @ArtsandCultureSSRU#OACSSR

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย #สื่อสร้างสรรค์อาหารชาววัง

#พาเหรดงานศิลป์ 

#PalaceArtsSSRU