หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > “การสร้างสรรค์คำประพันธ์ในสื่อร่วมสมัย” โดย นายปิยนัฐ ธนะบุตร
“การสร้างสรรค์คำประพันธ์ในสื่อร่วมสมัย” โดย นายปิยนัฐ ธนะบุตร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-27 10:21:22

“การสร้างสรรค์คำประพันธ์ในสื่อร่วมสมัย” โดย นายปิยนัฐ ธนะบุตรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมรับฟัง“การสร้างสรรค์คำประพันธ์ในสื่อร่วมสมัย” โดย นายปิยนัฐ ธนะบุตร (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประพันธ์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมในงานพาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) “อาหารชาววังสวนสุนันทา”