หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ชูความเป็นวังสวนสุนันทา ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา มรภ.ลำปาง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ชูความเป็นวังสวนสุนันทา ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา มรภ.ลำปาง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 13:18:14

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ชูความเป็นวังสวนสุนันทา

ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา มรภ.ลำปาง

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม นำทีมบุคลากร เชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายมหาวิทยาลัย ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ "ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน"

โดยการนำนิทรรศการเครื่องหอมไทยชาววัง พร้อมด้วยการสาธิตขั้นตอนการทำ “แป้งพวง” เครื่องหอมไทยที่ทำจากแป้งหินบดละเอียดผสมกับน้ำอบไทย หยอดเม็ดแป้งมารวมกันเป็นพวง นำไปอบด้วยเทียนอบหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม สามารถนำไปเป็นของชำร่วย เสียบผม ซึ่งจะให้ทั้งกลิ่นหอมและความสวยงาม พร้อมด้วย “บุหงารำไป” เครื่องหอมไทยที่ทำมาจากดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมาตากแห้งและอบร่ำ บรรจุในถุงโปร่งเป็นของชำร่วย ใส่ในหีบผ้า ตู้เสื้อผ้า หรือในห้องเพื่อสร้างกลิ่นหอม ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจ เข้ามาสอบถามและทดลองทำเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้นำการแสดงของนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (แขนงนาฏศิลป์ไทย) ในชื่อชุดการแสดง “ทิพยดาบุญฑริกวัน” และ “ปรารูปร๊าหน่ะ” ไปเผยแพร่ให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้ยลโฉมความงดงาม โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา นับเป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าให้เข้าสู่สังคมได้อย่างลึกซึ้งทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแสดงในแต่ละสถาบัน และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน โดยในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม จำนวน ๖๗ สถาบัน และมีการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวม ๗๙ ชุดการแสดง ถือเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคของไทยในกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นการสะท้อนพลังการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป